Analiza

11/28/2019 - 13:37

Crna Gora kontinuirano usklađuje zakonodavni okvir sa Evropskom unijom (EU) i

Okrugli sto

11/28/2019 - 13:36

Decentralizacija aktivnih mjera zapošljavanja dovela bi do još boljih efekata

Okrugli sto

11/28/2019 - 13:35

Nevladine organizacije Eko tim i WWF Adria organizovale su ok

Digitalni samit

11/28/2019 - 13:34

Asocijacija menadžera Crne Gore održala je drugi po redu digi

Manifestacija

11/26/2019 - 15:02

NVO Naša budućnost iz Nikši

Radionica

11/26/2019 - 14:59

Prema planu realizacije projekta „Osnažimo poljoprivredu – Oživimo selo“ u mul

Posteri

11/26/2019 - 14:39

Crnogorsko društvo za borbu protiv raka CDPR je povodom donoš

Energija u žici

11/25/2019 - 16:52

Prvo mjesto na Državnom takmičenju učenika crnogorskih srednjih škola iz oblas

Maslinijada

11/25/2019 - 16:51

Manifestacija "18.

Forum

11/25/2019 - 16:50

Udruženje pravnika Crne Gore u saradnji sa Ambasadom SR Njema

Pages