Okrugli sto

06/17/2019 - 15:13

Osobe sa invaliditetom (OSI) i dalje su izložene diskriminaciji i segregaciji

Konferencija

06/14/2019 - 13:23

Nevladine organizacije  MANS, Green Home, Ozon, i CZI

Informator

06/14/2019 - 13:22

NVO Omladinski kulturni centar, je u saradnji sa Sekretarijat

Memorandum o saradnji

06/14/2019 - 13:20

Ministarstvo prosvjete, NVO Organizacija crnogorskih studenata u inost

Javna debata

06/13/2019 - 13:13

Javna debata na temu „Imovinska prava žena u Crnoj Gori“ održana je u Bijelom

Radionica

06/13/2019 - 13:11

Predstavnici NVO Mladi Romi su u prostorijama Biroa rada Nikš

Javna debata

06/12/2019 - 12:37

Neinformisanost o drugima i netolerancija prema drugima vodi ka predrasudama i

Okrugli sto

06/12/2019 - 12:36

Kulturni centar Homer iz Podgorice organizovao je u Bijelom P

Međunarodni dan životne sredine

06/12/2019 - 12:35

Opština Bijelo Polje je u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana životne sredi

Euroskop u Pljevljima

06/11/2019 - 12:29

Ekološke nevladine oragnizacije Ozon, Breznica, Društvo mladih ekologa

Pages