Akcija čišćenja

04/15/2019 - 16:04

Ekološki pokret Donja Bukovica i mještani Šavnika očistili su od otpada oko dva kilometra riječnog korita, na kojem će prema odluci Vlade,  firma „Hidra MNE” graditi dvije mini –hidrocentrale, čemu se protive mještani i ekolozi.

Koncert

04/15/2019 - 16:04

U okviru projekta „Socijalna i kulturna inkluzija RE populacije u Nikšiću” nevladina organizacija RAE organizovala je nikšićkom „Zahumlju” koncert kojem je prisustvovao veliki broj Roma i Egipćana (RE) svih starosnih dobi.

Šahovski turnir

04/15/2019 - 16:03

Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac , organizovala je u Bijelom Polju 57. Pojedinačni kvalifikacioni  šahovski  turnir za osobe sa smetnjama vida.

Predstavljanje knjige

04/15/2019 - 16:02

U Kući Rista Ratkovića, u Bijelom Polju, u organizaciji Ratkovićevih večeri poezije i NVU „Klub kulture“ predstavljeno je književno stvaralaštvo Zehnije Bunića, iz Tutina.

Panel diskusija

04/15/2019 - 16:01

Dosadašnje iskustvo u sprovođenju politike integriteta trebalo bi iskoristiti u pravcu unapređenja segmenata, koji ne doprinose stvaranju transparentnog, odgovornog, nezavisnog i nepristrasnog sistema upravljanja, a Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) mora da se korupcijom bavi suštinski i da

Međunarodni dan djece ulice

04/15/2019 - 16:00

Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore Defendologija, u sklopu koga postoji istoimeni Dnevni centar za djecu i porodicu, na gradskom trgu u Nikšiću obilježio je 12.april, Međunarodni dan djece ulice.

Uručeni sertifikati

04/15/2019 - 15:58

NVO „Eko Centar” okončala je projekat „Florističke odlike bjelopoljske strane Bjelasice” koji je finansirala Opština Bijelo Polje,  uručenjenem  sertifikata svim učesnicima koji su uspješno završili ovu edukativnu obuku i predstavljen poster sa endemičnim vrstama biljaka koje su s

Panel diskusija

04/12/2019 - 13:38

Rad Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) i Državne izborne komisije potrebno je unaprijediti, kao i što prije krenuti sa izmjenama izbornog zakonodavstva u cilju unaprijeđenja izbornog procesa, ocijenjeno je na prvoj panel diskusiji Centra za demokratsku tranziciju (CDT).Panel

Prezentacija studije

04/11/2019 - 13:30

Neophodno je osigurati jednaku primjenu Zakona o elektronskim medijima prema svim emiterima koji imaju odobrenje za emitovanje, a kako bi se zaštitio javni interes u oblasti informisanja građana o pitanjima koja su im važna za zadovoljenje svakodnevnih životnih potreba, zaključeno je na prezentaci

Radionica

04/11/2019 - 13:29

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizovalo je u Nikšiću  radionicu za mlade s invaliditetom o procesima učešća u donošenju odluka i omladinskom aktivizmu.

Pages