Panel diskusija

12/16/2019 - 16:52

Balkan je i nakon 25 godina opterećen ratom i teško se toga oslobađa, a Evropa

Manifestacija

12/16/2019 - 16:50

U tržnom centru Butiko na Radanovićima organizovana je manifestacija pod naziv

Radionica

12/16/2019 - 16:49

NVO Centar kreativnih vještina oragnizovao je radionicu sa dv

Završen seminar

12/05/2019 - 11:53

U Baru je završen seminar za srednjoškolce u okviru projekta ,,Anti-trafiking

Kurs engleskog

12/05/2019 - 11:52

NVO „Nova šansa u Novom“ u saradnji sa partnerskom NV

Svečanost i nagrade

12/05/2019 - 11:51

ADP Zid, u saradnji sa Fondacijom Petrovi

Sastanak i sporazum

12/04/2019 - 11:29

Od 1. januara 2018. do kraja 2023.

Okrugli sto

12/04/2019 - 11:28

Položaj osoba sa invaliditetom još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou, a OS

Konferencija

12/03/2019 - 11:53

Obrazovanje je jedan od ključnih prioriteta za romsku zajednicu kako bi se u p

Konkurs

12/03/2019 - 11:52

Nevladina organizacija  „Župa u srcu“  iz Nikšića i Osnovna š

Pages