Prezentacija projekta

09/02/2019 - 14:49

Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama Bar org

Konferencija

07/26/2019 - 13:03

Transparentnost je jedan od postulata demokratske države koji ukazuje koliko s

Okrugli sto

07/26/2019 - 13:02

Odgovornost nije samo stvar prava, odgovornost je etički osjećaj za zajednicu,

Tribina

07/26/2019 - 13:01

Ekstremizam može biti pripisan bilo kojoj vjeri, ali vjera u bilo kojem slučaj

Predstavljanje projekta

07/26/2019 - 13:00

Novoosnovana NVO  Ksena iz Herceg Novog, pokrenula je projeka

Akcija suzbijanja ambrozije

07/26/2019 - 12:58

NVO Green home je organizovao akciju suzbijanja ambrozijena g

Promocija kluba

07/26/2019 - 12:57

Kako bi upoznali širu zajednicu sa aktivnostima, povećali članstvo i na taj na

Ne dijeli djecu - podijeli nasljedstvo

07/24/2019 - 14:05

Sigurna ženska kuća S

Okrugli sto

07/24/2019 - 14:03

Okrugli sto pod nazivom "OSI kao učesnik u saobraćaju", kao posljednja aktivno

Nedjelja razumijevanja

07/23/2019 - 13:46

Nevladina organizacija „Aktivna zona“ sa Cetinja, konferencij

Pages