Memorandum o saradnji

12/04/2015 - 13:10

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i opšt

Inicijativa

12/04/2015 - 13:09

Društvo mladih ekologa Nikšić DMEN u okviru

Memorandum o saradnji

12/04/2015 - 13:08

Nevladina organizacija ALFA Centar

Okrugli sto

12/03/2015 - 12:31

Na okruglom stolu " Mogućnosti i izazovi organizacija OSI u o

Okrugli sto

12/03/2015 - 12:29

Savjet za građansku kontrolu rada policije u saradnji sa 

Obnova parkovskog mobilijara

12/03/2015 - 12:27

NVO Da zaživi selo Pljevlja i opštinski sekr

Konferencija

12/02/2015 - 12:55

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)

Konferencija za novinare

12/02/2015 - 12:54

Nevladina organizacija " Đakomo Adriatic " i

Tribina

12/02/2015 - 12:53

Udruženje književnika Crne Gore (UKCG) i

Regionalna konferencija

12/01/2015 - 12:45

Centar za monitoring i istraživanje CeMI org

Pages