Pravno savjetovalište

11/04/2015 - 14:04

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)

Hipokratova bista

11/03/2015 - 13:22

Predstavnici nevladinih organizacija Mediteran

Osmijeh za osmijeh

11/03/2015 - 13:20

NVO Dječji edukativni centar Pčelica započeo

Mjesečna akcija

11/02/2015 - 16:52

Članovi NVO Volonteri Crne Gore

Tombola

11/02/2015 - 16:51

NVO Šjore od mota u saradnj sa ŠC „ Kamelija

Polaganje cvijeća

11/02/2015 - 16:50

Predstavnici Udruženja NOR – a i antifašista K

Akcija čišćenja

11/01/2015 - 00:00

Po­sled­nja ok­to­bar­ska ak­ci­ja či­šće­nja podgoričkog brda Go­ri­ce, koju je organizovalo 

Akcija čišćenja

09/30/2015 - 11:53

NVO " Za novo I ljepše Sutomore " organizova

Okrugli sto

09/30/2015 - 11:53

Udruženje za razvoj civilnog društva iz Bije

Pages