Završna konferencija

Završna konferencija, u okviru projekta “ Kotor prepoznaje suštinu obilježavanja značajnih datuma ” koji realizuje NVO Ante Portas , organizovana je u press sali Kulturnog centra “ Nikola Đurković ”. Tokom pet mjeseci trajanja projekta obrađivali su razne teme: prevenciju hepatitis virusa, osobe sa invaliditetom, mladi u Crnoj Gori, prevenciju pušenja, mentalno zdravlje, kontracepciju, nasilje nad ženama, prijateljstvo, tolerancija, podrška žrtvama nasilja, porodica, deca žrtve nasilja i prevencija samoubistva.