Završna konferencija

Kako bi ukazali na dvostruku diskriminaciju žena sa invaliditetom, kako na rodnoj tako i na osnovu invaliditeta, nevladine organizacije "Ženska alijansa za razvoj" i Centar za žene sa invaliditetom realizovale su projekat "Osnaživanje žena sa invaliditetom u Nikšiću“, u sklopu koje je organizovana završna konferencija "Žensko preduzetništvo i žene iz marginalizovanih grupa". Vidljivi pomaci za podsticanje ženskog preduzetništva na nacionalnom nivou, u gradu pod Trebjesom ženama preduzetnicama, a posebno onima iz marginalizovanih grupa, "ne cvjetaju ruže", poručeno je sa konferencije