Završen projekat

Regionalna razvojna Agencija Ulcinj Biznis Asocijacija je realizovala završnu aktivnost projekta “ Snažan civilni sektor Ulcinja za bolju životnu sredinu ”. U toku ovog događaja pristupilo se i formalizaciji platforme koja je ranije utvrđena a kojom se članice platforme obavezuju na saradnju kada je riječ o pitanjima koja se tiču zaštite životne sredine na teritoriji Opštine Ulcinj.