Okrugli sto "Crna Gora i Srbija u susret i nakon referenduma"

02/01/2006 - 01:00

Održan je okrugli sto "Crna Gora i Srbija u susret i nakon referenduma" koji je organizovao Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) iz Podgorice i Centar za regionalizam iz Novog Sada.

Upravljanje otpadnim vodama - kako do standarda EU

02/01/2006 - 01:00

U organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), a u okviru projekta "Nevladine organizacije i evropske integracije", održana je javna debata na temu "Upravljanje otpadnim vodama - kako do standarda EU".

Zdravi stilovi života protiv zloupotrebe droge

01/31/2006 - 01:00

U okviru projekta "Zdravi stilovi života protiv zloupotrebe droge", CAZAS je u Baru organizovao treći seminar za vršnjačke edukatore.

Veća eliminacija nasilja u porodicama u Nikšiću

01/31/2006 - 01:00

NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja nastavlja sa realizacijom projekta koji bi trebao da doprinese što većoj eliminaciji nasilja u porodicama u Nikšiću.

Projekat poboljšanja uslova života raseljenih lica na sjeveru Crne Gore

01/31/2006 - 01:00

NVO Humanost i tolerancija je počela projekat poboljšanja uslova života raseljenih lica na sjeveru Crne Gore.

Sastanak Lajčaka sa predstavnicima nevladinih organizacija

01/31/2006 - 01:00

Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik za referendum u Crnoj Gori, danas se sastaje i sa predstavnicima NVO Centar za demokratsku tranziciju, Asocijacija mladih novinara i Centar za monitoring. Sastanak je organizovan na inicijativu Nansen dijalog centra čiji će predstavnici uzeti učešća na sastanku.

Promocija Podgoričkih mažoretki

01/30/2006 - 01:00

Promocija Podgoričkih mažoretki je održana u OŠ "Milorad Musa Burzan" u Podgorici. Na promociji su prisustvovali i predstavnici Evropske mažoretske Asocijacije i Mažoretskog saveza Crne Gore.

Projekat "Zeleni resursni centar"

01/30/2006 - 01:00

U okviru realizacje projekta "Zeleni resursni centar" osnovan je neformalni savez ekoloških NVO Zeleni centar koji će u sklopu projekta prikupljati postojeću međunarodnu i domaću legislativu koja će biti postavljena na web stranicu, a organizovaće i druge aktivnosti.

ČASOPISI O DRUŠTVENO ODGOVORNOM POSLOVANJU (CSR NEWSLETTERS)

01/29/2006 - 00:00

Časopis pod nazivom „CSR Newsletter“ koji je pred Vama je rezultat projekta koji je Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) realizovao u saradnji sa Misijom OSCEa u Crnoj Gori.

PREDAVANJE ZA STUDENTE NA TEMU „ RAZVOJ DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA U CRNOJ GORI“

01/28/2006 - 00:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija, u saradnji sa Fakultetima Univerziteta Donja Gorica (UDG) organizovao je u petak, 19.03. predavanje za studente na temu: “ Razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori“.

Pages