Top dog Montenegro

01/17/2016 - 00:00

U kongresnoj sali hotela „ Splendid " organizovana je ekskluz

Seminar

01/16/2016 - 00:00

NVO Specijalna olimpijada, u okviru prekogra

Druženje

01/15/2016 - 12:30

Fondacija Ruka prijateljstva organizovala je

Javni rad

01/12/2016 - 15:05

Organizacija gluvih i nagluvih lica iz Bijeog Polja

Podigni glavu, otkrij Orjen

01/12/2016 - 15:04

NVO Orjen Outdoor i Alpinisti

Humanitarna akcija

01/12/2016 - 15:02

Humanitarna fondacija Banka hrane realizoval

Novogodišnji prijem

12/30/2015 - 14:32

Nedavno osnovana NVO „ Naša nada "

Humanitarna akcija

12/30/2015 - 14:31

NVO Žene Risna organizovala je humanitarnu a

Istraživanje

12/30/2015 - 14:30

Diskriminacija po osnovu pola i starosti široko je rasprostra

Humanitarno veče

12/29/2015 - 00:02

U or­ga­ni­za­ci­ji Cen­tra za kul­tu­ru u Da­ni­lov­gra­du i Gu­slar­skog dru­štva „ Vla

Pages