Donacija

02/17/2016 - 12:08

Povodom Svjetskog dana djece oboljele od karcinoma, predstavn

Predstavljanje projekta

02/17/2016 - 12:07

Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom

Konferencija za novinare

02/17/2016 - 12:06

NVO Green Home u saradnji sa Zelenom Akcijom

Nagradna izlozba

02/16/2016 - 22:55

Nagradna izložba fotografija, likovnih radova i crteža pod na

Peticija

02/16/2016 - 12:36

NVO Alfa centar u partnerstvu sa građanima S

Zlatni baloni za zlatne borce

02/15/2016 - 15:50

Roditelji djece oboljele od malignih bolesti ne treba da gube

Milijarda ustaje

02/15/2016 - 15:49

U sklopu planetarne kampanje „ Milijarda ustaje " plesalo se

Plesom protiv nasilja

02/15/2016 - 15:48

Na gradskom trgu u Nikšiću Ženska alijansa za razvoj je organizovala performans

Radionica

02/15/2016 - 15:48

Centar za romske inicijative organizovao je

Druženje

02/14/2016 - 00:00

Čla­no­vi Omla­din­skok klu­ba Nik­šić kroz pro­gram re­dov­nih ak­tiv­no­sti ob

Pages