Humanitarni koncerti

12/29/2015 - 00:01

Kul­tur­no kre­a­tiv­ni cen­tar „ Akord “ iz Ni

Posjeta

12/28/2015 - 00:02

Predstavnici Crnogorskog društva za borbu prot

Seminar

12/28/2015 - 00:01

NVO Specijalna olimpijada je u okviru prekog

Manifestacija

12/28/2015 - 00:01

Slow food restoran " Kaldrma " i Društvo masli

Svečanost

12/28/2015 - 00:00

Po­vo­dom no­vo­go­di­šnjih pra­zni­ka u ve­li­koj sa­li Cen­tra za kul­tu­ru u Ro­ža­ja­ma, u or

Žurka

12/27/2015 - 00:05

Udruženje „ Oaza " je organizovalo žurku i p

Akcija udomljavanja pasa

12/27/2015 - 00:04

NVO „ Spas " je organizovala akciju udomljav

Paketići

12/27/2015 - 00:03

Udruženje " Naša inicijativa " uručilo je dj

Panel diskusija

12/27/2015 - 00:02

Opština Nikšić u saradnji sa Misijom OSCE u Crnoj Gori i 

Dva koncerta

12/27/2015 - 00:01

NVO „ Naša baština " je organizovala dva kon

Pages