Seminar

12/28/2015 - 00:01

NVO Specijalna olimpijada je u okviru prekograničnog projekta " Pruži mi šansu " koji sprovodi sa partnerom iz BiH, organizovala dvodnevni seminar u Nikšiću. Tema seminara bila je Inkluzija kroz sport.

Manifestacija

12/28/2015 - 00:01

Slow food restoran " Kaldrma " i Društvo maslinara Bara, uz podršku stručnjaka sa Biotehničkog fakulteta iz Podgorice, priredili su žurku u slavu djevičanskih maslinovih ulja iz Italije, Istre, Dalmacije, Boke, Bara i Ulc

Svečanost

12/28/2015 - 00:00

Po­vo­dom no­vo­go­di­šnjih pra­zni­ka u ve­li­koj sa­li Cen­tra za kul­tu­ru u Ro­ža­ja­ma, u or­ga­ni­za­ci­ji NVO „ Olak­šaj­mo ži­vot dje­ci sa po­seb­nim po­tre­ba­ma ”, pri­re­đe­na je sve­ča­nost za dje­cu sa po­seb­nim po­tre­ba­ma, ko­ja su šti­će­ni­ci ove NVO.

Žurka

12/27/2015 - 00:05

Udruženje „ Oaza " je organizovalo žurku i podijelilo poklon paketiće djeci. Događaju su prisustvovali i volonteri iz Osnovne škole „ Dušan Korać ".

Akcija udomljavanja pasa

12/27/2015 - 00:04

NVO „ Spas " je organizovala akciju udomljavanja pasa u Klubu boćara u okviru koje je udomljen jedan pas i tri šteneta.

Paketići

12/27/2015 - 00:03

Udruženje " Naša inicijativa " uručilo je djeci sa teškoćama u razvoju po tri poklon paketića.

Panel diskusija

12/27/2015 - 00:02

Opština Nikšić u saradnji sa Misijom OSCE u Crnoj Gori i NVO Eko centar Delfin, je organizovala panel diskusiju na temu „ Održivo upravljanje zelenim otpadom- kompostiranje ".

Dva koncerta

12/27/2015 - 00:01

NVO „ Naša baština " je organizovala dva koncerta u Centru za kulturu u Bijelom Polju u okviru projekta „ Festival izvorne muzike ".

Dani meda i masline u Grblju

12/27/2015 - 00:00

Nevladina udruženja „ Društvo pčelara Grbalj " i „ Maslinarsko društvo Boka " organizovali su dvodnevnu manifestaciju „ Dani meda i masline u Grblju " u Radanovićima i time obilježili kraj godine.

Info table

12/27/2015 - 00:00

Centar za zaštitu i proučavanje ptica postavio je info table na pet lokacija u kanjonu Morače i to na Smokovcu, u blizini ušća Male rijeke u Moraču, u Međuriječju - kod ušća Mrtvice u Moraču, u blizini Manastira Morača i u kanjonu, tri kilometra prije ušća Mrtvice

Pages