.

Konferencija

Centar za žensko I mirovno obrazovanje „ Anima " organizovao je u Kotoru povodom 8. marta konferenciju pod nazivom „ Zanos – znanje, akcija, nenasilje, odgovornost, solidarnost, sigurnost ". dan žena treba obilježavati kao politički praznik bet ruža i „ našminkanih " poruka da je ženama u Crnoj Gori dobro i da su ravnopravne, poruka je ove konferencije.

email this page