.

Nastavak akcije

Aktivisti NVO „ Juventas " nastavili su akciju čišćenja lokacija za koje imaju informacije da se na njima nalazi veća količina korišćenih igala, špriceva i kuvala. U akciji su prikupili oko 1.500 igala i špriceva, a očišćene su dvije lokacije na Starom aerodromu i Koniku u Podgorici.

email this page