.

Stručna rasprava

NVO Građanska alijansa organizovala je u parlamentu stručnu raspravu „ Ljudska prava u Crnoj Gori od referenduma do početka pregovora sa EU ". Jačanje saradnje među državnim organima i obezbejđivanje odgovarajućih budžetskih i kadrovskih kapaciteta u institucijama koje se bave ljudskim pravima, neophodno je za obezbjeđenje ove oblasti, glavna je ocjena ove rasprave.

email this page