.

Kraj projekta

NVO " Mladi I zdravlje " iz Tivta organizovala je svečanost, povodom završetka projekta " Spomenar – nadmašimo sebe ". Na svečanosti su roditeljima i djeci uručeni kompakt diskovi i brošure sa fotografijama napravljenim u okviru projekta „ Djeca djeci ", koji su sproveli tivatski Dom zdravlja i Centar za kulturu.

email this page