.

Vijesti iz NVO sektora

Predstavljanje izvještaja

Koalicija koju čine Građanska alijansa, Udruženje Egipćana, Centar za romske inicijative, Forum mladih i neformalna edukacija i NVO Ruža, predstavili su u Podgorici izvještaj o sprovođenju nacionalne strategije za integraciju Roma i akcionog plana Dekade inkluzije Roma u Crnoj Gori za 2012. i 2013. godinu.

Okrugli sto

Okrugli sto na temu „ Filantropija i mladi ljudi " održan je u Pljevljima u organizaciji NVU Zračak nade i Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju. Okrugli sto je dio projekta „ Daruj mi ljubav - stvorimo prijateljstvo ".

Istraživanje

LGBT forum Progres predstavio je rezultate istraživanja „ Diskriminacija LGBT osoba na tržištu rada ". Istraživanje je pokazalo da u Crnoj Gori nema efikasne podrške za zaštitu od diskriminacije na radnom mjestu po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Školo - ciklaža

U okviru akcije „ Školo – ciklaža " koju sprovodi NVO Green Home, u dvorištu OŠ „ Radojica Perović " u Podgorici, organizovana je akcija sadnje sadnica maslina, tuje, lovora, hrasta, ukrasne šljive, omorike, ginka i olenadra.

Akcija sadnje sadnica

NVO „ Durmitores " sa Žabljaka organizovala je akciju sadnje 47 sadnica lišćara i četinara u dvorištu škole „ Dušan Obradović " na Žaabljaku, čime je završen projekat koji je imao za cilj razvijanje svijesti učenika o zdravim stilovima života.

Prikupljanje potpisa

NVO Green Home i „ Naša akcija " počeli su akciju prikupljanja potpisa za dvije građanske inicijative, čiji je cilj podsticanje aktivnijeg rješavanja gorućih problema u Pljevljima u oblasti zaštite životne sredine , ali i kvaliteta života njenih građana.

Izložba fotografija

Izložba fotografija „ Kako je propala pljevaljska privreda " održana je u Pljevljima u organizaciji NVO Stečajci i MANS – a. Cilj izložbe je bio da se garđanima i bivšim radnicima prestave bivša društvena preduzeća nakon privatizacije.

Polaganje vijenaca

Članovi Udruženja boraca NOR – a i antifašista glavnog grada, povodom 73 godine od herojske bitke partizanskog bataljona u Jelinom dubu i strijeljanja crnogorskih rodoljuba, položili su vijence i odali počast stradalim borcima na Jelinom dubu i na Bioču.

Tradicionalni susreti Pljevljaka

Udruženje Pljevljaka iz Kotora organizovalo je u hotelu „ Vrmac " tradicionalne susrete Pljevljaka. Brojne prisutne zabavljalo je i Kulturno – umjetničko društvo „ Pljevlja ".

Otvorena Narodna biblioteka

U organizaciji NVU „ Klub Velika " u seoskom domu u Velici kod Plava otvorena je Narodna biblioteka. Biblioteka za sada ima 4. 500 naslova.

Radionica

Udruženje paraplegičara Kotora u okviru projekta „ Uključivanje osoba sa invaliditetom u društvenu zajednicu ", organizovalo je radionicu pod nazivom „ Socijalna zaštita lica sa invaliditetom ".

Panel diskusija

U organizaciji Misije OEBS – a u Crnoj Gori i NVO „ Eko – centar Delfin " u Baru je održana panel diskusija na temu „ Održivo upravljanje zelenim otpadom - kompostiranje ".