.

Vijesti iz NVO sektora

Sajam

Sajmom pod nazivom „ Mali biznis – velika šansa " u mojkovačkom Centru za kulturu NVO „ 35mm " iz Podgorice, okončala je višemjesečni projekat čiji je cilj pomoć pri samozapošljavanju ljudi sa hendikepom.  

Tradicionalno okupljanje slijepih i slabovidih

Povodom obilježavanja međunarodnog dana bijelog štapa, opština Berane , Savez slijepih Crne Gore, Paraolimpijski komitet Crne Gore i Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu , Plav i Rožaje, organizovali su tradicionalno okupljanje slijepih i slabovidih lica Crne Gore pod sloganom „ Nikada ne odustati jer je sve moguće u životu ".

Radionica

Udruženje roditelja djece oboljele od kancera „ Feniks " organizovalo je u Herceg Novom radionicu pod nazivom „ Borbom protiv (m)raka " o zdravim stilovima života kao preventivi sekundarnog maligniteta i o dugoročnim posljedicama liječenja.

Realizacija projekta

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) počeo je realizaciju projekta „ Sprovođenje standarda za zaštitu prirode u projektima izgradnje vjetroelektrana ". Cilj projekta je uspostavljanje dijaloga sa nadležnim institucijama za efikasnije sprovođenje standarda za zaštitu prirode u projektima izgradnje vjetroelektrana, kao i izradu mape osjetljivosti za Crnu Goru.

Stručno predavanje

Savez pčelarskih organizacija Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, organizovao je tokom vikenda stručno predavanje za 78 mladih pčelara početnika koji su kroz program podrške dobili po tri pčelinje zajednice.

Novi projekat

U OŠ „ Vuko Jovović " u Danilovgradu, uspješno je realizovan novi projekat NVO Otvorena škola koji afirmiše zdrave stilove života, te principe demokratije i volonterizma.

Dani meda

Tra­di­ci­o­nal­na tri­na­e­sta ma­ni­fe­sta­ci­ja „ Da­ni me­da “u or­ga­ni­za­ciji be­ran­skog Udru­že­nje pče­la­ra „ Ulja­nik “, okupila je u glavnoj gradskoj ulici u Beranama značajan broj pčelara iz različitih gradova Crne Gore.

 

Evropski dan donacije organa

Udruženje nefrologa Crne Gore i Udruženje pacijenata na dijalizi i pacijenata sa transplantiranim bubregom obilježili su Evropski dan donacije organa, čiji je cilj bio podizanje svijesti građana o značaju zavještanja organa.

Šetnja

Šetnja „ Vjeruj " posvećena mjesecu borbe protiv raka dojke, održana je u Podgorici, u organizaciji NVO Zdrava Dona Montenegrina. Šetnji je prisustvovalo oko 150 osoba.

Poklon

Nevladina organizacija Solidarnost, zajedno sa Udruženjem boraca NOR – a i antifašista Podgorice i Gimnazijom „ Slobodan Škerović ", biblioteci OŠ „ Vojin Popović " na Drezgi u Piperima poklonila je više od 200 knjiga.

Posađeno drvo generacije

U sklopu Dječje nedjelje, koju je pod motom „ Radost djetinjstva " organizovala NVU Djeca Tivta, učenici prvog razreda OŠ „ Drago Milović " posadili su drvo generacije u Velikom gradskom parku i u dvorištu područnog odjeljenja u Gradiošnici.

Konferencija za novinare

NVO Zdrava Dona Montenegrina održala je konferenciju za novinare, na kojoj je najavila šetnju povodom mjeseca borbe protiv raka dojke. U Crnoj Gori od raka dojke godišnje oboli oko 300 žena, a umre 80, saopšteno je na konferenciji.