Velika fest

U organizaciji NVU Velička kapetanija, u saradnji sa administratorima stranice FB „Veličani“, ispred škole i Crkve Svetih Kirika i Julite u Velici, održana je manifestacija „ Velika Fest ” i „ Velički dani kulture i sporta ‘‘. U sklopu festa održan je turnir u amaterskom tenisu za dječake od 10 do 14 godina, pod nazivom „ Velika Junior “, a dva dana kasnije festival „ Mali za Veliku “.