Uređenje i promocija vidikovca

Opština Pljevlja i NVO „ Da zaživi selo “, u partnerstvu sa Turističkom organizacijom Pljevlja uredili su i promovisali vidikovac u Matarugama, u zaseoku Gačevića dolina, sa kojeg se pruža pogled na meandre rijeke Ćehotine. Na samom vidikovcu je postavljen hladnik sa stolom i klupama, kao i zaštitna ograda u cilju bezbjednijeg boravka.