Trening

U okviru projekta „Javni novac za javno dobro”  održan je  drugi trening-seminar, u organizaciji NVO Novi Horizont. Cilj treninga je upravo bio da inspiriše i osnaži predstavnike civilnog društva i medija da više koriste podatke koji su dostupni o javnim nabavkama i da ukrštaju informacije iz različitih izvora sa posebnim osvrtom na trošenje novca Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom na teritoriji opštine Ulcinj.