Trening

 

Godišnje se  registruje oko 300 djece kao počinilaca krivičnih djela, saopšteno je na  nacionalnom treningu „ Standardi i vodiči u radu sa mladima u riziku “, koji je NVO Juventas organizovala u okviru projekta „ Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti “, koji se sprovodi na području Zapadnog Balkana.