Trening

NVO LGBT Forum Progres, u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore, Upravom Policije, Centrom bezbjednosti Nikšić i NVO LGBTIQ Socijalni Centar održao je u Nikšiću prvi trening za policijske službenike/ce na temu nasilja nad LGBTIQ osobama i rada sa žrtvama nasilja.Trening se realizovao u sklopu projekta „ Standing together “, koji NVO LGBT Forum Progres realizuje u partnerstvu sa NVO Centar za ženska prava.