Susreti

U prostorijama OŠ „ Jugoslavija “ u Baru, koje koristi NVO Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama Bar, održan je susret roditelja i djece i njihovih gostiju povodom Dana osoba sa invaliditetom.