Škola i Grad

 

Odabrana grupa učenika svih drugih razreda kotorske gimnazije je slikanjem murala na fasadi Školskog centra vizuelno materijalizovala početak realizacije projekta “ Škola I Grad ” koji realizuje NVO Expeditio iz Kotora.