Set emisija

Nevladina organizacija ,,Đakomo Adriatik'' u saradnji sa NVO ,,Centar sjevera'' i NVO ,,Centar kreativnih vještina'' realizovala je set emisija o značaju ljekovitog bilja i pravilne upotrebe čajeva. Oni su istakli da je posljednjih godina sve više u upotrebi ljekovito bilje, kao alternativni način liječenja.