Seminar

Povodom Međunarodnog dana žena, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj organizovala je u Baru jednodnevni seminar na temu “Značaj i uloga žena oštećenog vida u savremenom društvu” za 30 članica organizacije. Ova aktivnost realizovana je u sklopu projekta “Zajedničkim djelovanjem do potpune integracije osoba sa oštećenim vidom”, koji je finansiran od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.