Seminar

Nedostatak znanja, kao i nedovoljna poslovna stručnost su primarne prepreke u realizaciji biznis ideja mladih u Crnoj Gori, istaknuto je na seminaru održanom u okviru projekta „ Sticanje znanja i vještina u oblasti karijernog savjetovanja, kao uslov za pokretanje preduzetničke ideje “, koji je organizovao Centar  za javne politike. Seminar je zavšna aktivnost projekta „ Sticanje znanja i vještina u oblasti karijernog savjetovanja, kao uslov za pokretanje preduzetničke ideje “.