Seminar

Seminar pod nazivom “ Fabrika ideja ”, odnosno njegov prvi dio “ Mladi i preduzetništvo ”, u organizaciji NVO Olivia fondacije, a uz podršku i akreditaciju Ministarstva sporta, održan je u prostorijama ove NVO u Herceg Novom.