Sadnja maslina

Pod okriljem ekološkog projekta “Školske masline”, Fondacija “INFO sport CG- Bar” sa građanima Bara, obrazovnim institucijama i Mornaricom Vojske Crne Gore, organizovala je sadnju maslina u dvorištu Gimnazije “Niko Rolović”/Srednje ekonomsko- ugostiteljske škole i ŠOMO “Petar II Petrović Njegoš”. Cilj ovog projekta je da se pored svake obrazovne institucije Bara zasadi tri do pet maslina.