Romska svadba

Nevladina organizacija “ Udruženje za romske afirmacije ” pripremila je predstavu “ Romska svadba ”, i nakon Bara i Berana, prikazala je u KIC - u „ Zeta ”. Projekat je realizovan uz podršku njemačke humanitarne organizacije HELP, a u okviru projekta „ Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa “.