Radionica

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizovalo je u Nikšiću  radionicu za mlade s invaliditetom o procesima učešća u donošenju odluka i omladinskom aktivizmu. Radionica je održana  u sklopu projekta „Omladinska politika je i moja politika!“ podržanog od strane Ministarstva sporta i mladih.