Radionica

Starosna granica  osoba koje počinju konzumirati psihoaktivne susptance u poslednjih par godina je počela naglo da se smanjuje, saopštenoje na radionici koju je u OŠ  „ Oktoih “ održala NVO Korak. NVO Korak je na poziv škole održala radionicu o prevenciji bolesti zavisnosti, uzrocima zavisnosti, duševnom i tjelesnom stanju organizma zavisnika od psihoaktivnih supstanci.