Radionica

Opštinska organizacija Crvenog krsta Tivat je, u saradnji sa NVO Udruženje žena Tivta, održala radionicu na temu ljudskih prava starijih osoba. Radionici je prisustvovalo 20 - ak polaznika a održana je u Donjoj Lastvi u prostorijama NVO Udruženje žena, a u toku zajedničkog druženja bilo je riječi o pitanju položaja starijih u Crnoj Gori, kao i o podizanju svijesti i informisanju o garantovanim ljudskim pravima koja se tiču starijih.