Radionica

U razvojnom centru Udruženja Roditelji, održana je kreativno – edukativna radionica pod nazivom „ Oživimo basnu “. Na radionici, djeca su imala priliku da uz pomoć baka Vesne Lakuš dramatizacijom glavnih junaka i bitnih scena iz basne stvaraju živu, dinamičnu i interaktivnu scenu mladih umjetnika.