Radionica

U okviru realizacije projekta „ Radno osposobljavanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom u Kolašinu “ nevladina organizacija Natura organizovala je radionicu sa poslodavcima koji bi eventualno mogli zaposliti sugrađane iz ove teže zapošljive kategorije.