Psihološka radionica

U prostorijama Organizacije slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac, u okviru projekta Život s bijelim štapom, realizovana je još jedna psihološka radionica. Direktna ciljna grupa, koja je obuhvaćena ovim projektom, su osobe sa smetnjama vida sa područja opštine Bijelo Polje, a indirektni korisnici su njihovi članovi porodice, pratioci, kao i ostali zainteresovani za ovaj vid psihosocijalnog osnaživanja.