Pruži manje daj više

 

U nedjelji borbe protiv prosjačenja već peti dan aktivistkinje i volonteri/ke Defendologija centra Crne Gore sprovode  mjere na realizaciji akcije “ Pruži manje daj više ”  kroz neposrednu komunikaciju sa građanima u kojoj je prioritetni cilj da se građanima Nikšića,  ukaže na štetnosti prosjačenja djece i pružanja milostinje u novcu djeci koja žive i rade na ulici.