Protest

Na Rimskom trgu ispred Ministarstva ekonomije održan je  protest u u okviru kampanje „Sedmica za rijeke Balkana“, u organizaciji NVO Green Home. Sa okupljanja je zatraženo od Vlade Crne Gore, Ministarstva ekonomije i Ministarstva održivog razvoja i turizma uvođenje trajnog moratorijuma na gradnju malih hidroelektrana i revidiranje svih ugovora na način da imaju suštinsku procjenu uticaja na životnu sredinu.