Priručnik za djecu

Sekretarijat za socijalno staranje, u saradnji sa NVO Preporod, predstavio je priručnik namijenjen djeci u osnovnim školama, koji ima za cilj prevenciju psihoaktivnih supstanci. Cilj je odvratiti naše najmlađe od upotrebe psihoaktivnih supstanci i da se posvete zdravim stilovima života.