Prezentacija projekata

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)  organizovao je  prezentaciju 10 projekata lokalnih NVO koje su dobitnice CRNVO grantova u okviru programa dodjele grantova „ Moja zajednica – Snažna zajednica “. Ujedno je i  organizovana diskusija „ Aktivizam na lokalnom nivou – Snažne zajednice “.