Predstavljanje rezultata projekta

Povodom završetka projekta „Korak do Evropskog sna” koji je realizovala NVO Evropski omladinski centar Crne Gore u saradnji sa NVO Manifest, uz podršku Ministarstva javne uprave, organizovana je konferencija za novinare i predstavljeni rezultati projekta. Projekat je realizovan u skladu sa projektnim planom i programom, otvoren je EU info servis koji je građanima omogućio da se na neposredan način upoznaju na koji način funkcioniše Evropska unija, koja su osnovna načela i principi, kao i sa procesom pridruživanja Crne Gore, odnosno, sa trenutnim stanjem ovog kompleksnog i dugotrajnog procesa.