Predstavljanje rezultata projekta

Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac je tokom protekle godine realizovalo više značajnih aktivnosti u okviru projekta „ Digitalna štampa na tekstilu ” što je doprinijelo povećanju zapošljivosti i osposobljenosti lica sa invaliditetom, saopšteno je na predstavljanju rezultata projekta. Projekat je finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore, a realizovan je u partnerstvu sa Udruženjem mladih volontera „ISKRA” iz Bijelog Polja.