Predstavljanje projekta

Projekat ,,Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja“ koji sprovodi SOS telefon za žrtve nasilja, predstavljen je učenicima Gimnazija ,,Stojan Cerović’’ u Nikšiću. Tom prilikom učenicima je dijeljen promo materijal u kojem su objašnjeni vidovi seksualnog nasilja, kome mogu da se obrate za pomoć i šta mogu preduzeti ukoliko se ono dogodi. U naredna dva dana u Nikšiću, Podgorici, Baru i Bijelom Polju biće postavljeni bilbordi sa porukom ,,Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja“.