Predstavljanje projekta

Predrasude koje postoje prema Romima i dalje ih marginalizuju i doprinose njihovoj društvenoj isključenosti,  i dalje u Crnoj Gori imamo veliki problem sa obrazovanjem Roma, kao i zapošljavanjem,  a imajući sve to u vidu NVO Novi poredak pokrenula je novi projekat “Sportom protiv stigme i izolacije”, koji je predstavljen u Bijelom Polju.