Predstavljanje projekata

U Tivtu je predstavljen projekat „Youth friendly City“, i “Evropska omladinska kartica“ koji za cilj imaju poboljšanje statusa mladih u Crnoj Gori, osnaživanje mobilnosti mladih, promocija volonterizma i neformalne edukacije, umrežavanje NVO sektora i institucija, kao i turističke promocije naše zemlje u Evropi. Predstavljanje projekata  je organizovao Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja opštine Tivat  i Centar za omladinsku edukaciju.