Predstavljanje izvještaja

Neformalna koalicija OSI je na pres konferenciji predstavila alternativni izvještaj o sprovođenju Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom. Tom prilikom je ocijenjeno da se mora kreirati sveobuhvatna baza podataka djece i odraslih sa smetnjama u razvoju, posebna evidencija o broju žena sa invaliditetom koje su žrtve nasilja, kao i formulacija posebne mjere afrmativne akcije prema tim grupama.