Predstavljanje izvještaja

 

U Crnoj Gori ima dvostruko više sudova i sudija od evropskog prosjeka, zbog čega druga faza racionalizacije pravosudne mreže treba da bude fokusirana na smanjenje broja prvostepenih sudova, saopšteno je na predstavljanju Izvještaja o racionalizaciji mreže sudova u Crnoj Gori Centra za monitoring i istraživanje (CeMI), a u okviru projekta “ Monitoring reforme pravosuđa ”, koji realizuju CeMI i Akcija za ljudska prava (HRA).