Predstavljanje izvještaja

U stvaranju racionalnog i efikasnog pravosudnog sistema u Crnoj Gori ostaje veliki prostor za napredak, a nastavak procesa racionalizacije pravosudne mreže treba da prate dobro obrađene kvantitativne analize i podaci, saopšteno je na predstavljanju Izvještaja o racionalizaciji mreže sudova u Crnoj Gori, koji je nastao u okviru projekta “ Monitoring reforme pravosuđa ”, a koji realizuju Centar za monitoring i istraživanje (CeMI)  i Akcija za ljudska prava (HRA).