Predstavljanje istraživanja

Osobe sa invaliditetom  u Crnoj Gori su u neravnopravnom položaju u pristupu tržištu rada, a u percepciji građana prema njima prevladavaju asocijacije sažaljenja, pokazalo je istraživanje Centra za građansko obrazovanje (CGO). Ta nevladina organizacija je, u okviru projekta “ Zapošljavanjem do inkluzije ”, predstavila rezultate Istraživanja javnog mnjenja o percepciji OSI u procesu zapošljavanja.