Predavanja

Crnogorsko društvo za borbu protiv raka je u saradnji sa gradskom opštinom Golubovci posjetilo tri osnovne škole u Zeti, gdje su održali korisna predavanja na temu borbe protiv pušenja. Razgovarali su o problemima koje izaziva konzumiranje duvanskih proizvoda u školskom uzrastu i koliko štetno utiče na mladi organizam, te kakve negativne posljedice ima na razvoj raznih vrsta kancera.